2024

 • Efficient and Selective Construction of 421 Metalla-links Using Weak C-H···Halogen Interactions

  Hai-Ning Zhang†, Xi Huang†, Guo-Xin Jin*

  Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63,  e202405399


 • Selective Construction and Structural Transformation of Homogeneous Linear Metalla[4]catenane and Metalla[2]catenane Assemblies

  Wei-Long Shan*, Huan-Huan Hou, Nian Si, Cai-Xia Wang, Guozan Yuan, Xiang Gao, Guo-Xin Jin*

  Angew.Chem.Int.Ed. 2024, 63, DOI:10.1002/anie.202402198


 • Stereoselective Self-Assembly of Chiral Metalla[2]Catenanes and Lemniscular Macrocycles

  Shu-Jin Bao, Hai-Ning Zhang, Guo-Xin Jin*

  CCS Chem. 2024, 6, DOI:10.31635/ccschem.024.202303525.

 • Selective B(3)-H activation without auxiliary reagents affording multinuclear Ir(III) complexes with (o-carboranyl)dithioester ligands

  Yong-Xiao Zhu, Run-Ze Yuan, Hai-Ning Zhang, Guo-Xin Jin*

  Chem. Eur. J. 2024, e202401154.,  164-172.


 • A synthetic strategy of organometallic supramolecular bridged compounds and spirocyclic compounds featuring half-sandwich Cp*Rh units

  Xiang Gao, Qiu-Shui Mu, Yue-Jian Lin, Guo-Xin Jin*

  Chinese J. Inorg. Chem. 2024, 40,  164-172.