2024

 • Selective Construction and Structural Transformation of Homogeneous Linear Metalla[4]catenane and Metalla[2]catenane Assemblies

  Wei-Long Shan*, Huan-Huan Hou, Nian Si, Cai-Xia Wang, Guozan Yuan, Xiang Gao, Guo-Xin Jin*

  Angew.Chem.Int.Ed. 2024, 63, DOI:10.1002/anie.202402198


 • Stereoselective Self-Assembly of Chiral Metalla[2]Catenanes and Lemniscular Macrocycles

  Shu-Jin Bao, Hai-Ning Zhang, Guo-Xin Jin*

  CCS Chem. 2024, 6, DOI:10.31635/ccschem.024.202303525.

 • A synthetic strategy of organometallic supramolecular bridged compounds and spirocyclic compounds featuring half-sandwich Cp*Rh units

  Xiang Gao, Qiu-Shui Mu, Yue-Jian Lin, Guo-Xin Jin*

  Chinese J. Inorg. Chem. 2024, 40,  164-172.