Former Members


 • Img

  Dr. Wen-Xi Gao Research scientist, ExxonMobil Asia Pacific Research & Development Co.,Ltd. Shanghai.

 • Img

  Dr. Zheng Cui Lecturer, Zhengzhou University, Zhengzhou.

 • Img

  Dr. Shu-Ting Guo High School Affiliated to Fudan University, Shanghai.

 • Img

  Yue-Rong Shen Editor, Shanghai Jiaotong University Press Co.,Ltd.


 • Img

  Xin Yi Huawei Technologies Co., Ltd. Shanghai.

 • Img

  Qi-Li-Sha Wang  China Poly Co.,Ltd. Wuhan.

 • Dr. Dong Liu Intel Co.,Ltd. Dalian

 • Dr. Hui-Jun Feng Lecturer, Shanxi Normal University, Taiyuan.

 • Img

  Dr. Wen-Xi Gao Research scientist, ExxonMobil Asia Pacific Research & Development Co.,Ltd. Shanghai.

 • Img

  Dr. Bei-Bei Guo Lecturer, The Second Military Medical University, Shanghai.

 • Img

  Dr. Li-Long Dang Luoyang Normal University, Henan

 • Img

  Zhen-Bo Sun Sealand Securities, Shanghai

 • Img

  Dr. Yang GaoPostdoc, Institute of Chemistry, CAS

 • Img

  Dr. Wei-Long Shan Anhui University of Technology, China

 • Img

  Dr. Francisco Aznarez Lomon Billions, Henan, China

 • Img

  Dr. Wei-Bin Yu Associate Professor, Anhui University of Technology, China

 • Img

  Yu-Xin Deng Huawei Technologies Co., Ltd., Shenzhen

 • Img

  Xiao-Feng Lv Foxconn Technology Group, Zhengzhou

 • Img

  Dr. Qi-Jia Fan R&D supervisor, SINOPEC, Shanghai

 • Img

  Tao Yan

 • Img

  Yin-Ping Wang Ph.D. Candidate, Université Paul Sabatier, France

 • Img

  Dr. Lin Lin Shenyang Medical College, Shenyang

 • Img

  Dr. Long Zhang Postdoc, Northwestern universuty, USA.

 • Img

  Jian-Xin Yan Ecological and Environmental Investigator of Quanzhou Authority, Fujian, China.

 • Img

  Dr. Ying-Feng Han Professor, Northwest University, Xian, Chnia

 • Img

  Dr. Jing-Jing Liu Fudan University, Shanghai

 • Img

  Wen-Ying Zhang Ph.D. Candidate, University of Warwick, UK

 • Img

  Li-Ying Sun Northwest University, Xian, China

 • Img

  Chun-Xiang Wang Hunan, China

 • Img

  Omar Allam USA

 • Img

  Qin-Xuan Wang USA

 • Img

  Xu-Yu Sheng Agricultural Bank of China, Shanghai

 • Img

  Ms. Bin Xu Shanghai

 • Img

  Dr. Tong Wu Postdoc, Stanford University, USA

 • Img

  Dr. Ying-Ying Zhang Zhongyuan University of Technology, Zheng Zhou

 • Img

  Dr. Hao Li Shanghai

 • Img

  Dr. Zi-Jian Yao Shanghai Institute of Technology, Shanghai.

 • Img

  Dr. Sheng-Li Huang Scientist, IMRE, Singapore

 • Img

  Ms. Ya-Lin Qiao High school teacher, Shanghai

 • Img

  Dr. Ping Hu Postdoc, Tongji University, China

 • Img

  Dr. Xiao-Chao Shi Professor, Shanghai University, Shanghai

 • Img

  Dr. Guo-Liang Wang GE China, Shanghai

 • Img

  Dr. Xian-Kuan Huo Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, China

 • Img

  Dr. Ai-Quan Jia Associate Professor, Anhui University of Technology, China

 • Img

  Dr. Xu-Qiong Xiao Associate Professor, Hangzhou Normal University, China

 • Img

  Mr. Wan-Zheng Zhang Ph.D. Candidate, Shanghai Jiao Tong University, China

 • Img

  Mr. Kun Huang High school teacher, Shanghai

 • Img

  Ms. Ge Su Ph. D. Candidate, Australia

 • Img

  Dr. Wei-Bin Yu Lecturer, Anhui University of Technology, China

 • Img

  Mr. Peng-Cheng Zhang Du Pont, China

 • Img

  Dr. Xia Meng Ph. D. Candidate, ETH, Swiss

 • Img

  Mr. Hui Wang Johnson & Johnson, China

 • Img

  Dr. Jia-Sheng Zhang Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences

 • Img

  Dr. Wei-Guo Jia Associate Professor, Anhui Normal University, China

 • Img

  Dr. Yuan-Biao Huang Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences

 • Img

  Dr. Xiao-Hong Chang

 • Img

  Dr. Guang-Rong Tang

 • Img

  Dr. Yin-Qiang Chen

 • Img

  Dr. Jun Zhang Associate Professor, East China Normal University, China

 • Img

  Dr. Shu Liu Shanghai Inspection and Quarantine Bureau, China

 • Img

  Dr. Feng-Tai Chen Shanghai Sieyuan Electric Co. Ltd, China

 • Img

  Dr. Xin Wang Nanjing University, China

 • Img

  Dr. Dao Zhang Associate Professor, Fudan University, China

 • Img

  Dr. Shu-Yi Cai USA

 • Img

  Dr. Shuang Liu USA

 • Img

  Dr. Chun-Xia Ren Jiangnan University, China

 • Img

  Dr. Jian-Qiang Wang Associate Professor, Shanghai Institute of Applied Physics, Chinese Academy of Sciences

 • Img

  Dr. Hai-Yu Wang Japan