Former Members

 • Img

  Dr. Wen-Xi Gao Research scientist, ExxonMobil Asia Pacific Research & Development Co.,Ltd. Shanghai.

 • Img

  Dr. Bei-Bei Guo Lecturer, The Second Military Medical University, Shanghai.

 • Img

  Dr. Li-Long DangLuoyang Normal University, Henan

 • Img

  Zhen-Bo SunSealand Securities, Shanghai

 • Img

  Dr. Yang GaoPostdoc, Institute of Chemistry, CAS

 • Img

  Dr. Wei-Long ShanAnhui University of Technology, China

 • Img

  Dr. Francisco AznarezLomon Billions, Henan, China

 • Img

  Dr. Wei-Bin YuAssociate Professor, Anhui University of Technology, China

 • Img

  Yu-Xin DengHuawei Technologies Co., Ltd., Shenzhen

 • Img

  Xiao-Feng LvFoxconn Technology Group, Zhengzhou

 • Img

  Dr. Qi-Jia FanR&D supervisor, SINOPEC, Shanghai

 • Img

  Tao Yan

 • Img

  Yin-Ping WangPh.D. Candidate, Université Paul Sabatier, France

 • Img

  Dr. Lin Lin Shenyang Medical College, Shenyang

 • Img

  Dr. Long ZhangPostdoc, Northwestern universuty, USA.

 • Img

  Jian-Xin YanEcological and Environmental Investigator of Quanzhou Authority, Fujian, China.

 • Img

  Dr. Ying-Feng HanProfessor, Northwest University, Xian, Chnia

 • Img

  Dr. Jing-Jing LiuFudan University, Shanghai

 • Img

  Wen-Ying ZhangPh.D. Candidate, University of Warwick, UK

 • Img

  Li-Ying SunNorthwest University, Xian, China

 • Img

  Chun-Xiang WangHunan, China

 • Img

  Omar AllamUSA

 • Img

  Qin-Xuan WangUSA

 • Img

  Xu-Yu ShengAgricultural Bank of China, Shanghai

 • Img

  Ms. Bin XuShanghai

 • Img

  Dr. Tong WuPostdoc, Stanford University, USA

 • Img

  Dr. Ying-Ying ZhangZhongyuan University of Technology, Zheng Zhou

 • Img

  Dr. Hao LiShanghai

 • Img

  Dr. Zi-Jian YaoShanghai Institute of Technology, Shanghai.

 • Img

  Dr. Sheng-Li HuangScientist, IMRE, Singapore

 • Img

  Ms. Ya-Lin QiaoHigh school teacher, Shanghai

 • Img

  Dr. Ping HuPostdoc, Tongji University, China

 • Img

  Dr. Xiao-Chao ShiProfessor, Shanghai University, Shanghai

 • Img

  Dr. Guo-Liang WangGE China, Shanghai

 • Img

  Dr. Xian-Kuan HuoZhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, China

 • Img

  Dr. Ai-Quan JiaAssociate Professor, Anhui University of Technology, China

 • Img

  Dr. Xu-Qiong XiaoAssociate Professor, Hangzhou Normal University, China

 • Img

  Mr. Wan-Zheng ZhangPh.D. Candidate, Shanghai Jiao Tong University, China

 • Img

  Mr. Kun HuangHigh school teacher, Shanghai

 • Img

  Ms. Ge SuPh. D. Candidate, Australia

 • Img

  Dr. Wei-Bin YuLecturer, Anhui University of Technology, China

 • Img

  Mr. Peng-Cheng ZhangDu Pont, China

 • Img

  Dr. Xia MengPh. D. Candidate, ETH, Swiss

 • Img

  Mr. Hui WangJohnson & Johnson, China

 • Img

  Dr. Jia-Sheng ZhangShanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences

 • Img

  Dr. Wei-Guo JiaAssociate Professor, Anhui Normal University, China

 • Img

  Dr. Yuan-Biao HuangFujian Institute of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences

 • Img

  Dr. Xiao-Hong Chang

 • Img

  Dr. Guang-Rong Tang

 • Img

  Dr. Yin-Qiang Chen

 • Img

  Dr. Jun ZhangAssociate Professor, East China Normal University, China

 • Img

  Dr. Shu LiuShanghai Inspection and Quarantine Bureau, China

 • Img

  Dr. Feng-Tai ChenShanghai Sieyuan Electric Co. Ltd, China

 • Img

  Dr. Xin WangNanjing University, China

 • Img

  Dr. Dao ZhangAssociate Professor, Fudan University, China

 • Img

  Dr. Shu-Yi CaiUSA

 • Img

  Dr. Shuang LiuUSA

 • Img

  Dr. Chun-Xia RenJiangnan University, China

 • Img

  Dr. Jian-Qiang WangAssociate Professor, Shanghai Institute of Applied Physics, Chinese Academy of Sciences

 • Img

  Dr. Hai-Yu WangJapan